Vrh "A" z Dašického dvora

narozen 23.4.2013

Matka - Valley of the Sun from Swiss Star - 1.7.2009, 525 AV 44 A0neg

Otec - Maxi Zgornjesavski - 7.5.2007, 535 AG 65 A0neg, šampión ČR, Slovenska, Chorvatska, Rumunska, Německa, Polska, grandšampión ČR, Klubový šampión ČR

1 kluk a 4 holky: Archi, Airin, Aisha, Amie, Annie

Archi je výstavně úspěšný, stal se šampionem ve svém novém domově ve Švédsku

Amie je Junior šampion Slovenska, BOJ

Annie je výstavně také velmi úspěšná


Archi - Švédsko - CHS Lordchamp             

 

Airin - Slovensko

Aisha - zůstala v naší CHS

Amie - Slovensko - CHS Sunny Lakes

Annie - Čechy - CHS Trinity Stars