Klubová výstava KCHMPP

05.10.2014 15:57

Ny výstavu do Mladé Boleslavi jsme odjely jednom se Sunny, Aisha se podruhé hárala. Sunny skončila s výsledkem V3.